Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Wł. Jagiełły w Łodzi posiada wolne miejsca postojowe na parkingu:

  • niestrzeżonym przy ul. Goplańskiej 22 w Łodzi,
  • niestrzeżonym pod wiatami przy ul. Marcina 14/18 w Łodzi.

Informacja pod numerem telefonu 42 656-97-56 lub 515-038-387. 


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Jagiełły w Łodzi ul. Łagiewnicka 118 ogłasza:


przetarg ustny na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy najmu na lokale użytkowe:

-          lokal użytkowy - w bloku nr 40 ( zabudowa bramy klatka 10) przy ul. Julianowskiej 1
w Łodzi  o powierzchni 21,60  m2  z ceną wywołania stawki czynszowej za 1 m2 powierzchni  21,00 zł. + 23% VAT

-          lokal użytkowy - w bloku nr 44 ( zabudowa bramy klatka 3) przy ul. Zgierskiej 110/120
w Łodzi  o powierzchni 23,20  m2  z ceną wywołania stawki czynszowej za 1 m2 powierzchni  21,00 zł. + 23% VAT

-         
Oprócz czynszu najemca lokalu zobowiązany jest do ponoszenia opłat za media
wg stawek obowiązujących w Spółdzielni.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Łagiewnickiej 118 w Łodzi – sala konferencyjna na parterze w dniu 20.02.2018 r. o godzinie 15,00.

Dla ww.  lokali nie zostały opracowane certyfikaty energetyczne.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapoznać się ze stanem technicznym lokalu oraz wzorem umowy najmu i złożyć najpóźniej do dnia 19.02.2018r. oświadczenie, iż stan techniczny lokalu oraz wzór umowy najmu jest mu znany.

Ujemne skutki nie zapoznania się przed przetargiem ze stanem technicznym lokalu i wzorem umowy najmu obciążają przystępującego do przetargu.

Lokale można oglądać w dniu 16.02.2018r. w godzinach 13,00 – 14,00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem komórkowym 515-038-387.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie 10 dni od daty zamknięcia przetargu, zawrzeć ze Spółdzielnią umowę najmu na lokal będący przedmiotem przetargu, wg wzoru umowy obowiązującej w Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w Łodzi przy
ul. Łagiewnickiej 118 – pokój nr 109, I piętro tel.  42 656 97 56 wew. 28 lub 515 038 387.


Spółdzielnia posiada następujące wolne lokale użytkowe:


1.      lokal użytkowy – pokój biurowy nr 416 w paw. nr 24 A
przy  ul. Łagiewnickiej 118 ( IV piętro ) o pow. 34,00 m2

2.      lokal użytkowy – pokoje biurowe nr 307 i 308  w paw. nr 24 A
przy ul. Łagiewnickiej 118 ( III piętro ) o pow. 34,00 m2

3.      lokal użytkowy – pokój biurowy nr 414  w paw. 24 A
przy  ul. Łagiewnickiej 118 ( IV piętro ) o pow. 17,00 m2

4.      lokal użytkowy – pokój biurowy nr 407  w paw. 24 A
przy  ul. Łagiewnickiej 118 ( IV piętro ) o pow. 17,00 m2

5.      lokal użytkowy – pokój biurowy nr 408  w paw. 24 A
przy  ul. Łagiewnickiej 118 ( IV piętro ) o pow. 17,00 m2

6.      lokal użytkowy w paw. 26 przy ul. Łagiewnickiej 118 B ( I piętro ) o pow. 225,30 m2

7.      lokal użytkowy w paw. 15 przy ul. Stefana 2 o pow. 50,34 m2

8.       lokal użytkowy w bl. 10 ul. Julianowska 5/7 o pow.23,66 m2

9.      lokal użytkowy w bl. 9 ul. Chopina 4 (piwnica) o pow. 50,90 m2