Spółdzielnia pracuje / adresy / telefony
Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. Władysława Jagiełły
ul. Łagiewnicka 118
91-471 Łódź
Sekretariat
tel:(42) 656-97-56
fax:(42) 617-00-69
e-mail: sekretariat@smjagiello.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, piątek w godzinach: 8.00 - 15.00,
wtorek, czwartek w godzinach 10.00 - 17.30
w środy, z uwagi na zebrania Zarządu oraz załatwienie wewnętrznych spraw organizacyjnych Spółdzielni może się zdarzyć, że pracownik będzie nieosiągalny

Telefony kontaktowe do pracowników Sekcji Czynszów i Windykacji z podziałem na bloki
tel. centrali - (42) 656-97-56

bloki nr: 1, 2, 3, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 62, 63, 1-A, 1-U, 2-U - wewn. 58
bloki nr: 5, 7-A, 7-B, 7-C, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20 - wewn. 57
bloki nr: 6, 13, 14, 22, 29, 1-B, 1-D, 2-D, 3-D, 4-D, 5-D, 8-D i lok.użytkowe - wewn. 37

Wpłaty za użytkowanie lokali (bez prowizji) - Agencja PKO Bank Polski:
Agencja DG40 - Łagiewnicka 118B
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach: 9.00 - 17.00

Prezes Zarządu przyjmuje:
we wtorek w godzinach 11.00 - 13.00 oraz 15.00 - 17.00
po uprzednim umówieniu się w Sekretariacie Spółdzielni

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje:
w pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 16.00 - 18.00
po uprzednim umówieniu się w Sekretariacie Spółdzielni

Telefony awaryjne spółdzielni:
Pogotowie dźwigwe: (42) 203-69-16
Pogotowie hydrauliczne i elektryczne (po godzinach pracy Spółdzielni): (42) 640-41-05, (42) 640-41-06, 601-880-504
Pogotowie spółdzielczej telewizji kablowej: 728-948-945

Telefony awaryjne miejskie:
Pogotowie ratunkowe - 999
Numer alarmowy - 112
Policja - 997
Straż pożarna - 998
Straż miejska - 986
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie wodociągowe - 994
Pogotowie energetyczne:
- w przypadku zagrożenia życia 911
- dla zgłoszenia awarii i spraw dot. przerw w zasilaniu -(42) 675-10-00
Zakład sieci cieplnej - (42) 675-45-10
Centrum Zarządzania Kryzysowego - (42) 638-49-49

Nr konta bankowego na wpłaty z tytułu opłat za użytkowanie lokali - indywidualne

Nr konta "obrotowy" : PKO BP I Odział w Łodzi:
66 1020 3378 0000 1002 0010 8738

Nr konta "wkładowy" : PKO BP I Odział w Łodzi:
48 1020 3378 0000 1102 0014 4709

Nr konta "kredytowy" : PKO BP I Odział w Łodzi:
98 1020 3378 0000 1702 0014 4873