Spółdzielcza Akademia w "Jagielle"

Harmonogram zajęć i wykładów


harmonogram


wyklady


Opłaty

Płatności przyjmujemy wyłącznie na konto Spółdzielni z dopiskiem w tytule przelewu : "Akademia ... semestr (I lub II) rok ..." (dla osób nie będących uczestnikami Akademii - dopiero po założeniu deklaracji uczestnictwa), nie później niż:

  • za semestr I : 01-25 września

  • za semestr II : 01-25 stycznia


KONTO:

Bank: PKO BP 3 O/Łódź Nr konta: 66102033780000100200108738

Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest przedłożenie dowodu wpłaty, na podstawie którego zostanie wydana lub przedłużona imienna legitymacja uczestnika, upoważniająca do korzystania z opłaconych zajęć. Za wyrobienie duplikatu legitymacji pobierane są opłaty.


Dokumenty do pobrania


Kontakt

Wszelkich informacji dotyczšcych Akademii udziela:

Koordynator – Anna Baklińska

od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-16.30

tel. 515 038 393

akademia@smjagiello.pl