Komunikaty

PLAN REMONTÓW NA 2019 ROK


zapoznaj się z planem remontów


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NASZA SPÓŁDZIELNIA W "POLSCE MULTIMEDIALNEJ"


polskamultimedialna


https://polskamultimedialna.pl

ZAKAZ PALENIA WYROBÓW TYTONIOWYCH

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. Wł. JAGIEŁŁY
PRZYPOMINA O:

ZAKAZIE PALENIA

WYROBÓW TYTONIOWYCH
I PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH 

OBOWIĄZUJE W PRZESTRZENI
KLATEK SCHODOWYCH I PIWNIC