Komunikaty

ZAKAZ PALENIA WYROBÓW TYTONIOWYCH

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. Wł. JAGIEŁŁY
PRZYPOMINA O:

ZAKAZIE PALENIA

WYROBÓW TYTONIOWYCH
I PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH 

OBOWIĄZUJE W PRZESTRZENI
KLATEK SCHODOWYCH I PIWNIC


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej i Komenda Miejska Policji w Łodzi ostrzegają:


policja

komunikat policji 1komunikat policji 2komunikat policji 3

kliknij tutaj aby odczytać komunikaty


W przypadku odnotowania podobnych zdarzeń prosimy o pilny kontakt z Policją pod nr telefonu:
997, 112 - numery alarmowe,
42 665 15 88 - sierż. sztab. Michał Kawczyński lub sierż. sztab. Rafał Chowański (dzielnicowi rewiru).

 Informacja o dopłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla posiadaczy "Łódzkiej Karty Dużej Rodziny".


Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły w Łodzi informuje, że uchwałą nr LXXVII11623/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. Rada Miejska w Łodzi ustanowiła dopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla każdego członka rodziny wielodzietnej, posiadającego "Łódzką Kartę Dużej Rodziny". W celu uzyskania dopłaty zainteresowani rodzice lub opiekunowie posiadający "Łódzką Kartę Dużej Rodziny" zamieszkujący w zasobach mieszkaniowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. Władysława Jagiełły w Łodzi mogą złożyć w sekretariacie Spółdzielni wniosek o przyznanie dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

wniosek do pobrania