Komunikaty

............................................................................................................................................................................

W związku ze zmianą systemu odbioru odpadów komunalnych (uchwała Rady Miasta z grudnia 2012 r.), Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Jagiełły informuje, że odpady wielkogabarytowe będą odbierane w każdą ostatnią środę miesiąca.

odpady

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły i Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ELEKTROEKO informuje:

Najbliższy punkt zbierania elektrośmieci mieści się

przy ul. Pryncypalnej 132/134 (codziennie 24h),
przy ul. Swojskiej 4 (poniedziałek - piątek 8:00 - 15:30)
na terenie targowiska przy ul. Obrońców Westerplatte / Organizacji WiN.

Więcej na stronie:
www.elektrosmieci.pl
www. czystemiasto.uml.lodz.pl

lub pod nr telefonu:
0 800 000 080
0 42 638-49-83