Komunikaty

Informacja o dopłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla posiadaczy "Łódzkiej Karty Dużej Rodziny".


Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły w Łodzi informuje, że uchwałą nr LXXVII11623/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. Rada Miejska w Łodzi ustanowiła dopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla każdego członka rodziny wielodzietnej, posiadającego "Łódzką Kartę Dużej Rodziny". W celu uzyskania dopłaty zainteresowani rodzice lub opiekunowie posiadający "Łódzką Kartę Dużej Rodziny" zamieszkujący w zasobach mieszkaniowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. Władysława Jagiełły w Łodzi mogą złożyć w sekretariacie Spółdzielni wniosek o przyznanie dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

wniosek do pobrania

............................................................................................................................................................................

W związku ze zmianą systemu odbioru odpadów komunalnych (uchwała Rady Miasta z grudnia 2012 r.), Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Jagiełły informuje, że odpady wielkogabarytowe będą odbierane w każdą ostatnią środę miesiąca.

odpady

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły i Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ELEKTROEKO informuje:

Najbliższy punkt zbierania elektrośmieci mieści się

przy ul. Pryncypalnej 132/134 (codziennie 24h),
przy ul. Swojskiej 4 (poniedziałek - piątek 8:00 - 15:30)
na terenie targowiska przy ul. Obrońców Westerplatte / Organizacji WiN.

Więcej na stronie:
www.elektrosmieci.pl
www. czystemiasto.uml.lodz.pl

lub pod nr telefonu:
0 800 000 080
0 42 638-49-83