Rada Nadzorcza

RADA NADZORCZA
Kadencji 2018-2021

Andrzej Winer - Przewodniczacy Rady Nadzorczej, Członek Zespołu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Barbara Grzelak - Zastępca Przewodniczacego Rady Nadzorczej, Członek Zespołu Organizacyjno-Samorzadowego,
Anna Wardecka - Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Zespołu Organizacyjno-Samorzadowego,
Mirosław Szczepaniak - Przewodniczacy Zespołu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Urszula Apanasewicz - Przewodniczacy Zespołu Rewizyjnego,
Wiesława Żaryn - Przewodniczacy Zespołu Organizacyjni - Samorzšdowego
Jan Picheta - Członek Zespołu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,
Sławomir Walczak - Członek Zespołu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Krystyna Ignasiak - Członek Zespołu Rewizyjnego
Andrzej Turek - Członek Zespołu Rewizyjnego
Barbara Jarnecka - Członek Zespołu Rewizyjnego
Jerzy Kubat - Członek Zespołu Organizacyjno-Samorzadowego