Logowanie i rejestracja
LOGIN
HASŁO

Jeśli nie ma jeszcze konta wypełnij poniższy formularz.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły z siedzibą w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 118, kod 91-471, numer KRS 0000077006. Dane będą przetwarzane w celu realizacji postanowień statutowych, na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji uprawnień wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Każda osoba ma prawo dostępu do treœci swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych. .

FORMULARZ REJESTRACYJNY
Dane do logowania:
Login*
Hasło*
Powtórz hasło*
Dane teleadresowe:
Imię*
Nazwisko*
PESEL*
Adres lokalu*
Nr mieszkania*
Nr członkowski*
4 ostatnie cyfry nr konta indywidualnego*1)
E -mail*
Wpisz kod z obrazka*    CATPCHA

* pola wymagane

1) Nr indywidualnego konta bankowego na wpłaty z tytułu opłat za użytkowanie lokalu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły z siedzibą w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 118, kod 91-471, numer KRS 0000077006. Dane będą przetwarzane w celu realizacji postanowień statutowych, na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji uprawnień wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Każda osoba ma prawo dostępu do treœci swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych. .