Ruch Obrony Członków Spółdzielni Mieszkaniowych

W Łodzi powstał Ruch Obrony Członków Spółdzielni Mieszkaniowych. Jego powstanie jest wynikiem zaniepokojenia, nas członków spółdzielni i naszych rodzin kolejnymi próbami zdławienia spółdzielczoœci w OjczyŸnie Naszej, pozbawienia nas naszych praw i uszczuplenia naszych budżetów rodzinnych. 

ruch

ruch

Kontakt: ruchkozkon@interia.pl
Kozłowski Konrad - koordynator Ruchu.