Klub Seniora

Siedziba Klubu Seniora - Jagielloński Ośrodek Kultury - ul. Wspólna 6

Klub Seniora Spółdzielni Mieszkaniowej im.Władysława Jagiełły czynny jest od poniedziałku do pi±tku w godzinach 8:30 - 15:30

Oprócz wymienionych w harmonogramie zajęć, codziennie w godzinach otwarcia zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia nas, jesteśmy do Państwa dyspozycji możemy wspólnie ogl±dać telewizję, czytać codzienn± prasę która dostarczana jest do Klubu każdego ranka lub usi±ść przy filiżance kawy i zwyczajnie porozmawiać.

Zapraszamy do Klubu Seniora w dniu 28.03.2019 r. od godz. 10:30 do 12:30 na wystawę prac seniorów.

Zapisujemy chętne osoby na 2 dniową wycieczkę do Kazimierza w maju.

harmonogram

harmonogram