Spółdzielnia pracuje / adresy / telefony
Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. Władysława Jagiełły
ul. Łagiewnicka 118
91-471 Łódź
Sekretariat
tel:(42) 656-97-56
fax:(42) 617-00-69
e-mail: sekretariat@smjagiello.pl

ksiazeczka0
ksiazeczka0
Nr konta bankowego na wpłaty z tytułu opłat za użytkowanie lokali - indywidualne

Nr konta "obrotowy" : PKO BP I Odział w Łodzi:
66 1020 3378 0000 1002 0010 8738

Nr konta "wkładowy" : PKO BP I Odział w Łodzi:
48 1020 3378 0000 1102 0014 4709

Nr konta "kredytowy" : PKO BP I Odział w Łodzi:
98 1020 3378 0000 1702 0014 4873