Zarząd
Prezes Zarządu
mgr Ewa Wojdalska

Członek Zarządu - Główny Księgowy - Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Elżbieta Przygoda

Członek Zarządu - Kierownik Działu Techniczno - Eksploatacyjnego
mgr inż. Josef Hladik