Strona Główna

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Informacja

 

W związku z opublikowaną nieprawdziwą i fałszywą informacją, która ukazała się na portalach społecznościowych i kolportowanych ulotkach przez członka Spółdzielni, o rzekomych wysokich wynagrodzeniach Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu, Zarząd Spółdzielni informuje, iż powyższa informacja jest nieprawdziwa jak i też fałszywa oraz stanowi pomówienie, które wypełnia znamiona przestępstwa zniesławienia oraz stanowi formę nacisku wobec Zarządu.

Prezesa Zarządu nie wiąże ze Spółdzielnią umowa menadżerska, z treści której miałaby wynikać wysokość rzekomego wynagrodzenia obliczonego na podstawie średniej krajowej – co jest nieprawdą oraz pomówieniem.

Prezesa Zarządu wiąże tylko umowa o pracę ze stawką wynagrodzenia ustaloną przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. Dotyczy to również pozostałych członków Zarządu, którym również przysługuje kwartalna premia motywacyjno-uznaniowa wynikająca z ich umów.

Zarząd Spółdzielni informuje, iż z uwagi na występujące na lokalu danego członka Spółdzielni zadłużenie wynikające z niewnoszenia opłat za użytkowanie lokalu, Zarząd Spółdzielni podjął odpowiednie działania na drodze postępowania sądowego by wyegzekwować przysługującą Spółdzielni należność.

Zarząd Spółdzielni

 

Zachęcamy do odwiedzania oraz polubienia nowo powstałego profilu Facebook Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Jagiełły na którym znajdziecie Państwo wiele ciekawych informacji o tym co aktualnie dzieje się w Spółdzielni oraz w naszym osiedlu.

Będą pojawiały się regularnie nowe informacje, komunikaty, zdjęcia, tak więc warto abyście naszą Spółdzielnię na portalu Facebook mieli Państwo wśród obserwowanych stron.

facebook.com/smjagiello

Elektroniczna komunikacja ze Spółdzielnią:

ista connect: portal służący do bieżącego monitorowania zużycia mediów w mieszkaniu:
• Dostępna pod adresem: www.istaconnect.com,
• Dostęp na wniosek osób posiadających tytuł prawny do lokalu z zasobów SM im. Władysława Jagiełły po wypełnieniu formularza dostępnego w siedzibie Spółdzielni lub pod linkiem: https://smjagiello.pl/wp-content/uploads/2021/02/wniosek-ista-connect.pdf
• Konieczne osobiste stawiennictwo w siedzibie Spółdzielni z dowodem osobistym w celu identyfikacji osoby wnioskującej (ista connect zawiera dane osobowe oraz dane dot. zużycia mediów  konkretnego lokalu!).


iMieszkaniec: aplikacja służąca do zgłaszania usterek technicznych w zasobach SM
• Dostępna pod adresem: www.imieszkaniec.pl bądź na telefonach w sklepach z aplikacjami: iMieszkaniec.pl (aplikacja bezpłatna),
• Dostępna na wniosek osób posiadających tytuł prawny do lokalu z zasobów SM im. Władysława Jagiełły (rejestracja w aplikacji),
• Dostępna po utworzeniu konta w aplikacji i identyfikacji danych przez pracownika Spółdzielni.


Ebok: (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta): aplikacja służąca do podglądu salda, wymiarów opłat i realizowanych płatności
• Dostęp pod adresem: www.smjagiello.pl w menu głównym po kliknięciu w „Ebok”,
• Dostęp na wniosek osób posiadających tytuł prawny do lokalu z zasobów SM im. Władysława Jagiełły po wypełnieniu formularza dostępnego w siedzibie Spółdzielni lub pod linkiem: www.smjagiello.pl/wp-content/uploads/2019/12/wniosek_ebok.pdf
• Konieczne osobiste stawiennictwo w siedzibie Spółdzielni z dowodem osobistym w celu identyfikacji osoby wnioskującej (ebok zawiera dane osobowe oraz dane finansowe dotyczące konkretnego lokalu!).


Dostęp do dokumentów regulujących działalność Spółdzielni:
• Dostęp do statutu spółdzielni mieszkaniowej, regulaminów, uchwał, protokołów obrad organów spółdzielni, a także protokołów lustracji i rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z art. 8 (ze znakiem 1) ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla członków Spółdzielni,
• Dostęp na wniosek osób posiadających tytuł prawny do lokalu z zasobów SM im. Władysława Jagiełły oraz będących członkiem Spółdzielni pod adresem: www.smjagiello.pl/dokumenty-do-pobrania/
• Dostępna po prawidłowym uzupełnieniu formularza na stronie www.smjagiello.pl/dokumenty-do-pobrania/ i identyfikacji danych przez pracownika Spółdzielni.Aktualności


zakaz

ZAKAZ PALENIA WYROBÓW TYTONIOWYCH

Ogłoszenie Leave a Comment on ZAKAZ PALENIA WYROBÓW TYTONIOWYCH


213-40359

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej i Komenda Miejska Policji w Łodzi ostrzegają:

Ostrzeżenie Leave a Comment on Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej i Komenda Miejska Policji w Łodzi ostrzegają:Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Jagiełły

Poniedziałek – Piątek: 7:30 – 15:30

Wtorek – Czwartek: 10:00 – 18:00


Telefony

Centrala + 42 656 97 56


Więcej informacji