Cennik tv + internet

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

I . USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ

1. Pakiet spółdzielczy – w opłatach za użytkowanie lokalu

2. Pakiet abonamentowy – 39,50 zł brutto za 1 miesiąc dla spółdzielczych praw właścicieli lokali z członkowstwem oraz dla najmu lokali.

3. Pakiet abonamentowy – 42,50 zł brutto za 1 miesiąc dla właścicieli lokali bez członkostwa oraz dla osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego.

4. Pakiet PREMIUM – 39,60 zł brutto 1 za miesiąc

5. Montaż gniazda TVK i każdego następnego gniazda TVK — 104,00 zł brutto — opłata jednorazowa

6. Dzierżawa dekodera — 10 zł brutto za miesiąc

7. Dzierżawa modułu dostępowego – 5 zł brutto za miesiąc

8. Uszkodzenie mechaniczne dekodera — 200 zł

9. Uszkodzenie mechaniczne modułu — 140 zł

II. USŁUGI INTERNETOWE

1. Opłaty abonamentowe za pakiety o prędkości :

a) Do 50 / 5 Mb/s — 15,00 zł za 1 miesiąc

b) Do 100 / 10 Mb/s — 22,50 zł za 1 miesiąc

c) Do 150 / 15 Mb/s — 30,00 zł za 1 miesiąc

d) Do 250 / 25 Mb/ s — 40,00 zł za 1 miesiąc

2. Każdy dodatkowy adres IP – 5,00 zł za 1 miesiąc

3. Zawieszenie dostępu do Internetu — 6,00 zł za 1 miesiąc na okres od 2-ch do 6 —ciu miesięcy / dotyczy wyłącznie umów zawartych na czas nieoznaczony/.

4. Opłaty jednorazowe

a) koszt modemu kablowego :

     – Compal – 200,00 zł

b) pierwsza aktywacja łącza internetowego — w cenie modemu

c) ponowna aktywacja łącza internetowego / np. po wyłączeniu sygnału z winy abonenta – 23,50 zł

d) zmiana pakietu na niższą prędkość — 23,50 zł

e) zmiana pakietu na wyższą prędkość — 23,50 zł

f) montaż dodatkowego terminalu / bez zapewnienia koncentratora/ 23,50 zł

Wszystkie wyżej wymienione ceny są cenami brutto