Dokumenty do pobrania

Pobieranie plików wymaga zalogowania

Logowanie

Rejestracja

Konto będzie nieaktywne do momentu zatwierdzenie przez administrację.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły z siedzibą w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 118, kod 91-471, numer KRS 0000077006. Dane będą przetwarzane w celu realizacji postanowień statutowych, na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji uprawnień wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nadania dostępu w drodze online. W takim przypadku prosimy o osobiste stawiennictwo w siedzibie Spółdzielni.