Monitoring wizyjny osiedla

Zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Jagiełły