Zarząd

Prezes Zarządu
mgr Ewa Wojdalska

Członek Zarządu – Główny Księgowy – Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Elżbieta Starek

Członek Zarządu – Kierownik Działu Techniczno – Eksploatacyjnego
inż. Adam Rybacki