Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
im. Władysława Jagiełły 
ul. Łagiewnicka 118 
91-471 Łódź 

Sekretariat 
tel:42 656-97-56 
fax:42 617-00-69 
e-mail: sekretariat@smjagiello.pl

TELEFONY W SPÓŁDZIELNI – CENTRALA 42 656 97 56
Dział / Stanowisko Numer Wewnętrzny
Prezes,Sekretariat14, FAX 42 617 00 69
Kierownik Działu Techniczno-Eksloatacyjnego39
Główny księgowy53
DS.Techniczno-Ekspl Zgłaszanie Usterek15, 34
Adminitratorzy22, 50
Obsługa Prawna Spółdzielni49
DS. Członkostwo-Mieszkaniowych44
DS. Czynszów i Windykacji37, 57, 58
DS. Organizacyjno-Samorzadowych i Pracowniczych31
DS. Terenowo-Prawnych, Ds. Rozliczenia Ciepła56
DS. Finansowo-Księgowych27, 29
DS. Budowlanych i Rozliczeń21
DS. Gospodarki Lokalami, ABI, KOntroli WEWN28
DS. Wykładów36
DS. Telewizji i Internetu, Informatyki47
Jagielloński Ośrodek Kultury42 656 33 05
Klub Seniora60
Godziny pracy spółdzielni:

poniedziałek, piątki: 730 – 1530

wtorki, czwartki: 1000 – 1800

Środa – dzień bez przyjęć interesantów.

Informacje Dla użytkownika
– Niniejsza książeczka opłat służy do wnoszenia opłat dot. zajmowanego lokalu.

– Opłaty należy wnosić do 15 dnia każdego miesiąca z góry. Od opłat dokonywanych po terminie są naliczane odsetki ustawowe

– Z opłat nie można dokonywać żadnych potrąceń bez uzgodnienia ze Spółdzielnią.

– W przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych w lokalu, osoby posiadające tytuł prawny mają obowiązek niezwłocznie powiadomić Spółdzielnie

– W przypadku wystąpienia usterek bądź uszkodzeń urządzeń pomiarowych należy bezzwłocznie powiadomić służby techniczne Spółdzielni.

 

SEKCJA CZYNSZÓW TEL 42 656 97 56

Bloki:

13, 14, 1-D, 2-D, 3-D, 4-D, 5-D, 8-D, 1-B

+lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych i pawilonach, pracownie plastyczne, garaże

Wewnętrzny 37

Bloki:

1, 2, 3, 4,1-A, 22, 29, 40, 6

Wewnętrzny 38

Bloki:

5, 7, 7-B, 7-C, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20

Wewnętrzny 57

Bloki:

41, 42, 43, 44, 62, 63, 1-U, 2-U

Wewnętrzny 58

Nr konta bankowego na wpłaty z tytułu opłat za użytkowanie lokali – indywidualne 

Nr konta „obrotowy” : PKO BP I Odział w Łodzi: 
66 1020 3378 0000 1002 0010 8738

Nr konta „wkładowy” : PKO BP I Odział w Łodzi: 
48 1020 3378 0000 1102 0014 4709 

Nr konta „kredytowy” : PKO BP I Odział w Łodzi: 
98 1020 3378 0000 1702 0014 4873