Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. Władysława Jagiełły
ul. Łagiewnicka 118
91-471 Łódź

Sekretariat 
tel:42 656-97-56 
fax:42 617-00-69 
e-mail: sekretariat@smjagiello.pl

TELEFONY W SPÓŁDZIELNI – CENTRALA 42 656 97 56
SEKCJA CZYNSZÓW TEL 42 656 97 56

Bloki:

6, 10, 11, 13, 14, 22, 29, 1-B, 1-D, 2-D, 3-D, 4-D, 5-D, 8-D

+lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych i pawilonach, pracownie plastyczne, garaże

Wewnętrzny 37

Bloki:

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 40, 41, 42, 43, 44, 1-A, 62, 63, 1U, 2U, 7B, 7C

Wewnętrzny 58
   
Dział / Stanowisko Numer Wewnętrzny
Prezes,Sekretariat 14, FAX 42 617 00 69
Kierownik Działu Techniczno-Eksloatacyjnego 39
Główny księgowy 53
DS.Techniczno-Ekspl Zgłaszanie Usterek 15, 34
Adminitratorzy 22, 50
Obsługa Prawna Spółdzielni 49
DS. Członkowsko-Mieszkaniowych 44
DS. Windykacji 57
DS. Organizacyjno-Samorządowych i Pracowniczych 31
DS. Terenowo-Prawnych, Ds. Rozliczenia Ciepła 56
DS. Finansowo-Księgowych 27
DS. Budowlanych i Rozliczeń 21
DS. Gospodarki Lokalami, IOD, Kontroli Wewnętrznej 28
DS. Wkładów 29
DS. Telewizji i Internetu, Informatyk 47
Jagielloński Ośrodek Kultury 42 656 33 05
Klub Seniora

60

                                                                                                                                                                                                           

Godziny pracy spółdzielni:

poniedziałek, piątki: 730 – 1530

wtorki, czwartki: 1000 – 1800

Środa – dzień bez przyjęć interesantów.

Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w weekendy i święta (całodobowo) awarie na częściach wspólnych nieruchomości należy zgłaszać:

Pogotowie dźwigowe tel. 42 19-282; kom.601-231-658
Pogotowie hydrauliczne tel. 42 640-41-05, kom. 601-880-504
Pogotowie elektryczne tel. 42 640-41-06, kom. 601-880-504
Pogotowie spółdzielczej telewizji kablowej kom. 728-948-945

Informacje dla właścicieli lokali:

– Opłaty należy wnosić do 15 dnia każdego miesiąca z góry. Od opłat dokonywanych po terminie są naliczane odsetki ustawowe

– Z opłat nie można dokonywać żadnych potrąceń bez uzgodnienia ze Spółdzielnią.

– Spółdzielnia przypomina, że osoby o niskich dochodach mogą ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z puli Miasta.

– W przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych w lokalu, osoby posiadające tytuł prawny mają obowiązek niezwłocznie powiadomić Spółdzielnie

– W przypadku wystąpienia usterek bądź uszkodzeń urządzeń pomiarowych należy bezzwłocznie powiadomić służby techniczne Spółdzielni.

Nr konta bankowego na wpłaty z tytułu opłat za użytkowanie lokali – indywidualne 

Spółdzielnia przypomina, że osoby o niskich dochodach mogą ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z puli Miasta.

Nr konta „obrotowy” : PKO BP I Odział w Łodzi:
66 1020 3378 0000 1002 0010 8738

Nr konta „wkładowy” : PKO BP I Odział w Łodzi:
48 1020 3378 0000 1102 0014 4709

Nr konta „kredytowy” : PKO BP I Odział w Łodzi:
98 1020 3378 0000 1702 0014 4873