Druki do pobrania

Wniosek o przyznanie kodu aktywacyjnego do portalu ista connect otwórz

Deklaracja przystąpienia w poczet członków Spółdzielni otwórz

Odmowa przystąpienia w poczet członków Spółdzielni otwórz

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego tytuł prawny do lokalu otwórz

Wniosek o wydanie zaświadczenia do zbycia otwórz

Wniosek o zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu otwórz

Zmiana adresu do korespondencji otwórz

Zwrot- przeksięgowanie nadpłaty otwórz

Pełnomocnictwo dla Zarządu w zakresie ubezpieczenia współwłasności nieruchomości otwórz

Przejęcie długu przez nabywcę otwórz

Zlecenie naprawy skrzynki podawczej otwórz

Zlecenie wymiany zamka w skrzynce podawczej otwórz

Umowa abonencka na świadczenie usług internetowych otwórz

Umowa abonencka na świadczenie usługi telewizji kablowej otwórz

Wniosek o przyznanie dostępu do aplikacji E-BOK otwórz

Deklaracja aktualizacji liczby osób zamieszkałych – wywóz odpadów otwórz