Informacja o dopłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla posiadaczy „Łódzkiej Karty Dużej Rodziny”.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły w Łodzi informuje, że uchwałą nr LXXVII11623/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. Rada Miejska w Łodzi ustanowiła dopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla każdego członka rodziny wielodzietnej, posiadającego „Łódzką Kartę Dużej Rodziny”. W celu uzyskania dopłaty zainteresowani rodzice lub opiekunowie posiadający „Łódzką Kartę Dużej Rodziny” zamieszkujący w zasobach mieszkaniowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. Władysława Jagiełły w Łodzi mogą złożyć w sekretariacie Spółdzielni wniosek o przyznanie dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodaj komentarz